• Slide 1
    Assessorament jurídic personalitzat altament qualificat
  • Slide 2
    Serveis jurídics personalitzats
  • Slide 3
    Alt grau d’especialització en totes les àrees del dret

La Firma

Bufet García-Coca, amb seu a Barcelona, Carrer Bruc, Nº 123 de Barcelona, va començar la seva marxa l’any 1991 de la mà de Fernando García-Coca, perseguint com a objectiu, des dels seus primers inicis, un assessorament jurídic integral tant a les empreses com a les persones físiques, buscant sempre un tracte personalitzat i proper a les inquietuds del client, al mateix temps que eficaç amb els problemes jurídics que es plantegen en l’actualitat.

El pas dels anys ha suposat pel Bufet García-Coca no només el grau d’experiència necessaris per abordar els problemes jurídics amb seguretat i eficàcia, sinó que també s’ha produït la incorporació al despatx de diversos advocats altament capacitats i coneixedors de les diverses branques del dret que han atorgat al despatx un alt grau d’especialització en totes aquestes branques, coincidint en aquests professionals una qualitat humana suficient per garantir la proximitat amb el client, un tractament personalitzat i la total satisfacció del mateix amb l’assessorament jurídic i professional rebut.

Fernando García-Coca

Fernando García-Coca

Totes les branques de l’assessorament jurídic estan cobertes pels professionals adscrits al Bufet García-Coca, tant en territori nacional com en el camp internacional, bé a través dels advocats que exerceixen les seves funcions en la seva oficina central, o bé a través dels diferents despatxos col·laboradors que han estat seleccionats per la coincidència de filosofia en el tracte personalitzat i proper amb el client.

Malgrat la cobertura jurídica integral, especial menció al Bufet García-Coca mereix una de les seves branques per suposar un plus de capacitació i servei cap als seus clients, confluint en la persona de Fernando García-Coca que, com a advocat col·legiat en la cúria i especialitzat en dret matrimonial canònic ofereix al despatx i per satisfer als seus clients un assessorament específic i, de nou, personalitzat sobre el procediment de nul·litat matrimonial canònica davant els Tribunals Eclesiàstics.