Administració de Finques

Bufet_BCNLa mercantil GARCIA–COCA BCN S.L., inicia la seva activitat en el mes de Març de 2000, dedicant-se a l’Administració de Propietat Vertical i a tot el que aquesta activitat comporta, entre uns altres la gestió de rebuts, l’assessorament en la redacció de contractes de lloguer, el registre de fiances en la Cambra de la propietat Urbana de Barcelona i en el Col·legi d’Administradors, les liquidacions mensuals per als propietaris…

L’àmbit de treball en el qual es mou aquesta Administració es localitza principalment a la ciutat de Barcelona, i a la seva àrea metropolitana així com en diferents poblacions del Vallés, Maresme i Costa Brava; administrant en total més de tres-cents immobles, entre locals, habitatges i naus industrials.

Aquesta societat aquesta encapçalada per Jorge García-Coca Castro, Col·legiat per l’Il·ltre. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, dirigint un equip jove, seriós i dedicat que afronta la gestió diària dels immobles, amb una aposta de futur que aplica les noves tecnologies informàtiques i d’Internet així com la utilització del programari més potent del mercat en la gestió i administració de les finques.

Aquest equip destina constantment les millores i innovacions actualitzades per a una eficient gestió i planificació en l’Administració de les finques, posseint tot tipus de recursos per solucionar problemes que sorgeixin en el dia a dia en les finques, ja sigui de manteniment i reparació, de neteja o de consergeria.

Gràcies al treball i a la professionalitat s’ha guanyat la confiança de gran nombre de clients i propietaris, pel servei personalitzat, per la dedicació i per la tranquil·litat que els oferim, analitzant les inquietuds de cada persona o grup empresarial, aportant transparència, i la màxima seguretat en l’arrendament del seu patrimoni.

Aquesta Administració ofereix els següents recursos:

  Gestió de cobraments, rebuts, actualitzacions de renda per IPC, increments per obres i/o altres quotes
  Assessorament i redacció de contractes d’arrendament, així com gestió de venciments i renovacions
  Cerca prèvia en la selecció de l’inquilí mitjançant informes laborals, bancaris…
  Control de Morosos mitjançant adhesió al servei de Registre de Morosos del Col·legi d’Administradors de Finques
  Liquidació mensual, transferència i enviament per correu – ordinari o via correu electrònic- de la liquidació als propietaris
  Publicació dels immobles en la web de l’Il·ltre. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida així com als millors portals d’Internet
  Gestió integral i manteniment de l’immoble gràcies a un ampli equip d’industrials
  Gestió d’IVA trimestral i anual
  Assegurança de l’habitatge a través de Mútua de Propietaris de la qual som mediadors
  Gestió de pagament de tributs i impostos tals com IBl, Taxes de Gual, Rebuts de subministraments
  Defensa jurídica i assessorament legal per a casos de desnonament i altres resolucions

Creiem que el nostre és un servei de qualitat i de confiança, que ofereix al propietari totes les garanties per a una satisfactòria administració dels seus immobles, amb l’objectiu de cuidar el patrimoni de cadascun d’ells, oferint un tracte directe amb els nostres clients, atenent qualsevol qüestió que els sorgeixi, aportant solucions com més aviat millor i buscant els majors rendiments per a cada propietari, sempre sota la transparència més estricta.