Política de Privacitat

1. Les dades personals per vostè facilitades a través del present formulari, seran incorporades a un fitxer titularitat de BUFET GARCIA-COCA, S.L.P., d’ara endavant BUFET GARCIA-COCA, amb CIF núm. B-63124119 i domicili al Carrer Bruc, Núm 123, Entresòl, CP 08037 de Barcelona, ​​degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i, la finalitat és gestionar les dades de contacte, serveis sol·licitats, atendre peticions i el enviar d’informació d’interès mitjançant comunicacions electròniques.

2. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 7 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril RGPD, l’informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer de titularitat, deBUFET GARCIA-COCA, vostè consenteix expressament i de forma inequívoca el tractament de les seves dades per la finalitat indicada en l’apartat anterior. Si no desitja rebre comunicacions electròniques NO marqui la casella per a l’enviament de comunicacions.

3. BUFET GARCIA-COCA, es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al tractar-los de forma confidencial i guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

4. La informació es conservarà de forma indefinida i no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Vè. Té dret a accedir, rectificar, limitar, cancel·lar i sol·licitar la portabilitat de les dades, dirigint sol·licitud escrita que acompanyi la seva identificació a Carrer Bruc, Núm 123, Entresòl, CP 08037 de Barcelona. En cas de disconformitat podrà dirigir-se a les autoritats de control competents per tal de defensar els seus drets reconeguts. En cap cas la revocació per a l’enviament d’informació condiciona l’execució dels compromisos assumits.