Dret de successions i donacions

 

  • Planificació successòria i redacció de tota mena de testaments.
  • Impugnació de testaments.
  • Elaboració de pactes successoris.
  • Partició, acceptació i adjudicació d’herència. Tant de manera amistosa com contenciosa.
  • Acceptació d’herència sense testament (declaració d’hereus abintestat).
  • Reclamació judicial de l’herència.
  • Reclamació i quantificació de la llegítima.
  • Liquidació de l’impost sobre successions i donacions.
  • Herències internacionals.
  • Desheretaments i renúncia a herències.