Jorge Delgado

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1997)

Col·legiat núm. 25.212 ICAB

Àrees de pràctica

 • Dret de familia
 • Dret matrimonial canònic – Nul·litats matrimonials canòniques
 • Procediments de suport a persones amb discapacitat
 • Procediments d’execució

Formació

 • Curs de Substracció Internacional de Menors, Col·legi d’Advocacia de Barcelona, 2018
 • Curs de Dret Matrimonial Canònic, 2016
 • Màster en Dret de Família i Infància, Universitat de Barcelona, curs 2012 – 2013
 • Curs d’execucions de les resolucions dictades en els processos de família, 2011
 • Curs en matèria de filiació, Col·legi d’Advocacia de Barcelona, 2011
 • Curs de Dret de la Construcció, Col·legi d’Advocacia de Barcelona, 2006
 • Jornades d’aplicació de la LEC, Col·legi d’Advocacia de Barcelona, 2004
 • Curs de Procediment Administratiu del Col·legi d’Advocacia de Barcelona, 2001

Associacions

 • Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona
 • Tribunal Eclesiàstic de Barcelona (Cúria)
 • Vocal de la Junta Directiva de l’ASEMIP, exercint les funcions de secretari

Idiomes

 • Castellà, català i anglès