Política de privadesa

 

1. Les dades personals que ens faciliteu a través del present formulari s’incorporaran a un fitxer de titularitat de BUFET GARCÍA-COCA, S.L.P., d’ara endavant «BUFET GARCÍA-COCA», amb CIF núm. B-63124119 i domicili al Carrer Bruc, núm. 123, entresol, CP 08037 de Barcelona, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades, la finalitat del qual és gestionar les dades de contacte i els serveis sol·licitats, atendre peticions i l’enviament d’informació d’interès mitjançant comunicacions electròniques.

2. Mitjançant la indicació de les vostres dades i de conformitat amb allò que estableix l’article 7 del Reglament general de protecció de dades 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), us informem que les vostres dades personals s’inclouran en un fitxer de titularitat de BUFET GARCIA-COCA, i que consentiu expressament i de forma inequívoca el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada a l’apartat anterior. Si no voleu rebre comunicacions electròniques, NO marqueu la casella per a l’enviament de comunicacions.

3. BUFET GARCIA-COCA, es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de manera confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua o el tractament o accés no autoritzats, tenint en compte tot moment de l’estat de la tecnologia.

4. La informació es conservarà de forma indefinida i no se cedirà a tercers excepte per obligació legal. Teniu dret a accedir, rectificar, limitar, cancel·lar i sol·licitar la portabilitat de les dades, mitjançant una sol·licitud per escrit acompanyada de la vostra identificació a Carrer Bruc, núm. 123, entresol, CP 08037 de Barcelona. En cas de disconformitat, uns podreu adreçar a les autoritats de control competents per defensar els vostres drets reconeguts. En cap cas, la revocació per a l’enviament d’informació no condiciona l’execució dels compromisos assumits.